Ola Terlegård bor i Hammarkullen i Göteborg och jobbar som personlig assistent. Han är engagerad i Skjutsgruppen – en förening som kopplar ihop människor som behöver skjuts med människor som ska köra den sträckan och har plats över i bil­en.

– Det är ett väldigt coolt sätt att resa, säger Ola Terlegård.

 

LÄS OCKSÅ: ”Du är inte vad du äger”

 

Fördelarna är många. Det är bra för miljön och det blir billigare. Men Ola Terlegård framhåller särskilt den sociala biten:

– Jag ser det som ett sätt att stärka tilliten mellan oss. Det är människor som du inte träffat förut och inte känner, men du kan ändå samåka med dem. Det tycker jag är jättespännande, säger Ola Terlegård.

Under några timmar tillsammans i en bil lär man känna varandra ganska bra – som exempel nämner Ola en samåkningsresa som ledde till att han också fick låna bilförarens båt.

 

LÄS OCKSÅ: Delningsekonomi väntas explodera

 

Ola Terlegård har valt att engagera sig lite extra för att sprida idén med samåkning. Varje vecka lägger han flera timmars ideellt arbete på Skjutsgruppen. Han ingår i den så kallade Skjutsgruppens hejaklack och hans uppgift är bland annat att peppa deltag­arna och ge support med gruppens digitala verktyg.

Men alla som deltar i delningsekonomin gör det inte för att världen ska bli bättre. De flesta gör det främst av egennyttiga skäl. Enligt undersökningar som gjorts brukar viktigaste skälet vara att spara pengar.

 

11 exempel på ägodelande
 

Verktygspool

Låna till exempel borrmaskin, finns hos vissa järnhandlare och bibliotek.

Ge&ta-skåp

En plats där man lämnar det man inte vill ha, och får ta det som andra lämnat. Finns på många förskolor.

Frö- och växtbytardagar

Ordnas ofta av lokala odlarföreningar.

Crowdfunding

Lån eller bidrag från flera privatpersoner kan ersätta ett stort banklån. Kickstarter är ett exempel.

Cykelkök

En verkstad där du kan få hjälp att laga din cykel själv.

Wikipedia

Uppslagsverk som skapas genom att användarna delar sin kunskap.

Fritidsbanken

Butiker där man kan låna fritids­utrustning, finns bland annat på flera orter i Värmland.

Fruktförmedling

Den som har mer frukt än den kan ta hand om erbjuder andra att komma och plocka.

Träningsgrupper

Deltagarna turas om att instruera varandra.

Samåkning

Till exempel Skjutsgruppen.

Lånegarderob

Låna kläder.

Ägodelande

Vad heter det egentligen?

Det finns ingen total enighet om vad delningsekonomi är och även andra begrepp används.
Här beskrivs främst det som brukar kallas ”kollaborativ ekonomi”. För att räknas dit ska några villkor vara uppfyllda:
Ett viktigt syfte är att ta tillvara underutnyttjade resurser. 
Delandet ska vara ett utbyte mellan jämställda parter. 
Båda parterna ska ha något att vinna – för den som ger bort något kan vinsten vara att få mer plats i förrådet, eller vetskapen om att man bidrar till ett system som man själv kanske kan ha nytta av i framtiden. 
 I artiklarna använder vi också ordet ”ägodela”, eftersom det låter smidigare. Stora företag, som taxitjänsten Uber, kan räknas in i delningsekonomin, men räknas inte som kollaborativ ekonomi.

Så blir du ägodelare

Har du en idé till ägodelande men vet inte hur du ska komma igång?

 Många kommuner stöttar delningsprojekt, så kolla med din kommun. Biblioteket kanske är en bra plats för en verktygspool eller lånegarderob?
Kontakta föreningar där du bor, de har ofta ett stort nätverk.
 Starta en Facebook-grupp och bjud in folk – men kolla först om det redan finns liknande grupper du kan gå med i själv!