Rättegången mot hemtjänstföretaget Jome drog igång i mars 2015 och är nu inne i sitt slutskede. 32 personer står åtalade för grova bedrägerier mot Södertälje kommun och Arbetsförmedlingen. Genom hemtjänstföretaget Jome i Södertälje misstänks de ha lurat till sig totalt 6,8 miljoner kronor genom att ta betalt för hemtjänst som inte utförts.

Förra veckan höll åklagarna sina slutpläderingar. De yrkade för att Jomes före detta vd döms till sex års fängelse och tio års näringsförbud. Maxstraffet för om man begått flera grova bedrägerier, som åklagarna anser att det är fråga om, är åtta år. Åklagarna menar att ett så högt straff är motiverat för att det rör sig om så stora summor, att brotten varit grova och att det utöver det finns särskilda omständigheter.

– Det är till exempel att det varit i en organiserad form, att det är en planerad verksamhet under lång tid, att det är ett utnyttjande av samhällets trygghetssystem och att välfärdssystemet hotas genom den här brottsligheten. Det menar vi gör att straffvärdet ökar avsevärt, säger åklagare Kristina Lindhoff Carleson.

Utöver Jomes vd har ytterligare sex så kallade huvudmän åtalats. De arbetade alla på företaget och flera av dem anser åklagarna har varit företrädare för företaget, tillsammans med Jomes vd. Där yrkar åklagarna på följande straff:

Kvinna, 25 år, 4 års fängelse och näringsförbud ”klart överstigande” fyra år.
Kvinna, 34 år, 4 års fängelse och näringsförbud ”klart överstigande” fyra år.
Kvinna, 51 år, 4,5 års fängelse, inget näringsförbud.
Man, 33 år, 3,5 års fängelse, näringsförbud utöver det.
Kvinna, 28 år, 3 års fängelse, näringsförbud utöver det.
Kvinna, 36 år, 3 års fängelse, inget näringsförbud.

De övriga 25 åtalade består främst av brukare och personal. Bland dem är det ytterligare fem personer där åklagarna yrkar på fängelsestraff. För övriga 11 personer yrkar åklagarna på villkorlig dom och dagsböter.

Nu är de åtalades försvarare inne på sina slutpläderingar. Rättegångens sista dag är planerad till den 1 juni. Domen väntas komma i september. Men oavsett utgång är det troligt att den överklagas – och då väntar ännu en lång rättegång, i hovrätten.