För att minska barngruppernas storlek i förskolan kan kommunala och fristående huvudmän sedan ett år tillbaka ansöka om ett stadsbidrag hos Skolverket. Varje plats som gruppen minskas med belönas med ett statsbidrag på 30 000 kronor. I år ansökte 884 huvudmän om totalt 1,2 miljarder kronor vilket är fler än det finns medel för.

Efter Skolverkets urval – där förskolor med störst barngrupper prioriteras först – står det klart att 563 kommunala och fristående huvudmän kommer få stadsbidraget. Totalt handlar det om 2820 förskolor som delar på 950 miljoner kronor.

Jämfört med förra året då regeringen införde stadsbidraget var det dubbelt så många sökande i år och man har sökt tre gånger så mycket pengar. Den totala summan som ska fördelas för läsåret 2016/17 är 830 miljoner plus kvarvarande medel från föregående år. 

Fotnot: I tabellen nedan kan du söka för att se hur mycket pengar landets alla kommuner har beviljats. Listor över samtliga förskolor som har beviljats pengar eller fått avslag finns här (länk till Skolverket).