I rapporten ”Jämlik jämställdhet”, som Kommunal ska lägga fram på kongressen, föreslår förbundsstyrelsen att Kommunal går ett steg längre än tidigare i frågan om föräldraledighet: den ska delas lika rakt av mellan föräldrarna. Sedan tidigare är Kommunals hållning en tredelad föräldraförsäkring. 

Kommunals ordförande Annelie Nordström säger till KA att föräldraförsäkringens konstruktion bidrar till en värdediskriminering av kvinnors arbete.

– Det här att ”vi i vår familj behöver ha den här fördelningen” handlar alltid om att kvinnor behöver ha mer, det är en gammal kvarleva som behöver förändras. Det behöver förändras så att det är helt lika, det är det enda som är rimligt. Varje förälder ska ta sitt ansvar.

Många av Kommunals medlemmar håller inte med. Men Annelie Nordström anser att när det handlar om skattepengar, så bör det inte vara upp till varje individ att bestämma över pengarna.

– Då har jag som medborgare rätt att ställa krav på hur mina pengar används. Och de ska inte användas så att kvinnor blir fattigpensionärer.

Hur går det på kongressen med förslaget?

-– Jag vet inte alls. Det är bra att det finns bra sakfrågor som kan ge en bra debatt. En bra debatt på en kongress, även om det skulle bli ett annat beslut, är en bra början på en resa och ett lärande i sig.

I rapporten slås också fast att heltid ska vara norm på arbetsmarknaden, inte en rättighet som facket sagt tidigare. Konsekvensen av heltid som rättighet har blivit att personalen själv många gånger måste jaga ihop rätt antal timmar för att få sin heltid. 

Att gå ned i tid ska knytas till de lagstadgade rättigheterna när man har små barn eller vid sjukdom, anser förbundsstyrelsen.

Detta vill Kommunal att kongressen godkänner:

Föräldraförsäkringen delas lika utan möjlighet att överlåta dagar.

Heltid utan delade turer blir norm.

30 timmars arbetsvecka för alla på längre sikt, men på kort sikt fokusera på heltid som norm.

Att en viss del av löneutrymmet på hela arbetsmarknaden bör avsättas i en särskild pott som parterna förfogar över och kan fördela till kvinnodominerade grupper.

Att Kommunal driver högre löneanspråk för en stor kvinnodominerad grupp i taget.

Att regeringen ska se över Medlingsinstitutets uppdrag så att industrins ”märke” blir förenlig med insatser på att bryta lönediskriminering.

Bättre förebyggande arbetsmiljöarbete.

Avskaffa karensdagen i sjukförsäkringen. Så länge den finns kvar, ersätta den med karensavdrag.

Ökad bemanning i välfärden.

Att kommunerna blir skyldiga att erbjuda barnomsorg på kvällar, nätter och helger.

Att minst 20 procent i alla Kommunals beslutande organ ska bestå av det underrepresenterade könet, minst 20 procent ska vara under 35 år och lika stor andel ska ha utländsk bakgrund.