Kongressen är vårt högsta beslutande organ, det är där vi lägger fast vägriktning framåt.

En kongress är alltid speciell, men årets kongress är på flera sätt unik.

De senaste månadernas avslöjanden om vad som försiggått i Kommunals värld kan inte ha undgått någon, men det är inte granskningen i sig som är problemet utan det som faktiskt gjorts och inte gjorts. Häromdagen presenterade revisorerna sin uppfattning vad gäller ansvarsfrihet. Inte helt oväntat föreslås att Lyrans styrelse inte får ansvarsfrihet. Det blir spännande att se vad som föreslås när det gäller Kommunals förbundsstyrelse – det kan väl inte bara vara de tre personer som nu namngivits som bär ansvar? En spännande diskussion väntar på kongressen i denna fråga.

På kongressen ska vi också välja en ny förbundsstyrelse och förbundsledning.

Det har diskuterats om nuvarande ledamöter kan sitta kvar – men ingen sitter kvar automatiskt, alla måste be om ett nytt förtroende. Frågan är kanske om man ens borde be om det? Borde alla gjort som ordförande och meddelat att man avgår vid kongressen? 

Kommunal har många goda företrädare som kan föra oss framåt – låt dem få chansen! Det handlar inte om att undvika att dagens ledare blir besvikna, det handlar om att inte göra Kommunals medlemmar besvikna.

Nu har valberedningen svaret på vilka som ber om ett förtroende att leda Kommunal framåt – sen får kongressen säga sitt.  Men att valberedningen presenterar sitt förslag först på kongressen begränsar möjligheterna till en bred diskussion. Därför är det viktigt att ombuden har många åsikter med sig inför kongressen. Kanske behöver vi också få en stadgeändring i fråga om när valberedningens förslag ska presenteras?

På kongressen måste fler viktiga vägval göras. Inte minst när det gäller trygghetsavtal eller så kallade fallskärmar – ska vi verkligen ha det? Mitt svar är nej, vi är förtroendevalda, vilket förbundsledningen också borde vara, och innehar uppdraget så länge vi har förtroendet kvar. Vi får se vad kongressen säger.

Nu är det viktiga att vi alla säkerställer att kongressombuden verkligen vet vilka förväntningar och förhoppningar som vilar i uppdraget. Kontakta gärna ett ombud i din avdelning och för fram din åsikt! 

 

Ann-Ci Steneryd

Ann-Ci Steneryd

Bor: Säter.
Yrke: Undersköterska och ordförande för Kommunal Hedemora. Ombud vid kongressen.
Viktigaste frågan på kongressen: Valen och trygghetsavtalen är ödesfrågor – vår trovärdighet i övriga frågor hänger på resultatet där.