Omkring 13 000 barn går hos dagbarnvårdare, enligt Skolinspektionen. För att få en bättre bild av miljön de vistas i har myndigheten granskat 58 verksamheter runt om i landet.

– Granskningen visar att en liten barngrupp ger andra förutsättningar för lärande än en större, så som ett lugnare tempo och större flexibilitet. Å andra sidan kan tillgången till pedagogiskt material, stimulerande lärmiljöer och pedagogisk kompetens vara mer begränsad, säger projektledaren Lotta Nyrén i ett pressmeddelande.

Skolinspektionen betonar att alla dagbarnvårdare måste få möjlighet till handledning och kompetensutveckling, och att det bör ordnas så att barnen får träffa andra vuxna i sin vardag.