Första världskriget lider mot sitt slut och en amerikansk diplomat, bosatt på den franska landsbygden, deltar i fredsförhandlingarna. Hans fru och son är ofta ensamma kvar i huset när fadern har möten i Paris. Sonen, Prescott, har nästan psykopatiska drag och manipulerar både föräldrarna och hushållspersonalen. Filmen är uppdelad i fyra delar och de första tre handlar alla om olika vredesutbrott som sonen får och konsekevenserna som följer. Modern söker tröst i religionen medan fadern bestraffar sonen fysiskt. 

Hur en tyrann föds är ingen lätt fråga att svara på. Brady Corbet, som både har skrivit och regisserat, gör ett intressant försök och har inspirerats av barndomshistorier från flera av 1900-talets diktatorer. Det är ofta kusligt och kompositören Scott Walkers dramatiska stråkkompositioner lyfter filmen. Tyvärr lämnar den lite väl många frågetecken och många scener känns direkt överflödiga. En fängslande debut men också frustrerande på många sätt.