Att sopkärl är korrekt placerade och att området de står på är skottat, sandat och lättillgängligt är fastighetsägarnas ansvar. Brister som i det enskilda fallet kan verka små kan sammantaget över en längre tid innebära en ökad arbetsbelastning och stora arbetsmiljörisker. Det visar en forskningsstudie från Arbetshälsoinstitutet i Finland.

En sopbilsförare kan tömma upp till 350 sopkärl under ett enda arbetspass och stiga upp och ner från förarhytten mer än hundra gånger per dag. Därför är arbetsmiljön väldigt viktig. Men mer än var fjärde förare som medverkande i undersökningen uppgav att de under de senaste tre åren har råkat ut för en eller flera arbetsplatsolyckor. Över 40 procent uppgav också att risksituationer uppstår varje vecka i sophanteringen.

Arbetshälsoinstitutet ger tio råd på sin hemsida som syftar till underlätta sopbilsförarnas arbete och förbättra säkerheten på arbetet.

1. Var och en kan förbättra sopbilsförarnas arbetssäkerhet och underlätta deras arbete genom små åtgärder som gäller sopkärlens placering, påfyllning och underhåll.

2. Sopbilsförare som arbetar mitt i trafiken bör få göra det i fre. Gör inga oförsiktiga omkörningar.

3. Placera sopkärlet på ett ställe som sopbilen lätt kan nå. Det ska också vara lätt att förflytta kärlet från detta ställe till tömning. Ett bra ställe är t.ex. vid porten till ett egnahemshus.

4. Se till att dragvägen är fri från trösklar och trappor och att underlaget är jämnt och inte gropigt eller mjukt.

5. Se till att sopkärlens greppkant är hel och att hjulen rullar lätt.

6. Minska riksen för halkolyckor genom att skotta bort snö från sopkärlet och marken omkring det. Se också till att dragvägen är skottat och sandad. Sopbilsföraren har inte tid att skotta snö.

7. Se till att rätt avfall placeras i rätt sopkärl. Fyll inte kärlet med avfall som väger för mycket t.ex. äpplen och sandningssand.

8. Slå in asa, grillkol och annat dammande avfall i tättslutande omslag, innan du slänger det i sopkärlet.

9. Lät inga hundar röra sig fritt på sophämtningsstället, inte ens sådana som verkar snälla.

10. Använd inte sopskjulet som förrådsrum, utan förvara bara avfall där.