Eftersom relationen mellan ledning och personal varit dålig under en längre tid larmade Kommunal om den dåliga arbetsmiljön genom en så kallad 6:6- anmälan till arbetsgivaren förra året. Tillsammans med Kommunal och fackförbundet Vision utarbetade arbetsgivaren en handlingsplan för att råda bot på bristerna i den psykosociala arbetsmiljön. Enligt fackförbunden har problemen inte blivit lösta och ärendet har därför gått vidare till Arbetsmiljöverket.

Per-Erik Karlqvist, huvudskyddsombud för Kommunal på Räddningstjänsten i Lidköping ser det som en sista utväg för att förbättra situationen.

– Arbetsmiljön har varit dålig länge och många av oss som jobbar här saknar förtroende för ledningen. Därför vill vi att en oberoende part ska granska arbetsmiljön, säger han.

Av anmälan framgår att det finns en oro bland personalen efter tidigare anklagelser och avstängningar av medarbetare. Per-Erik Karlqvist hänvisar också till den medarbetarundersökning som gjordes tidigare i år som visade att förtroendet för ledning och chefer är lågt hos personalen.

–Det är anmärkningsvärt att så många visar sitt missnöje. Förhoppningen med Arbetsmiljöverkets inspektion är att våra krav får ännu mer tyngd bakom sig, säger han.

Att kommunens medarbetarundersökning gav ledarskapet dåliga betyg vill räddningschefen Fredrik Linusson nyansera en aning.  

– Medarbetarna ser bara de åtgärder vi tvingas göra. Anledningen bakom kan vi av olika anledningar inte alltid redogöra för. Som medarbetare måste man ställa sig frågan om det är så att ledarskapet är misskött eller om det är det faktum att vi faktiskt gör vårat jobb som uppfattas som dåligt, säger Fredrik Linusson som välkomnar Arbetsmiljöverkets inspektion.

–Vi anser att vi följt den handlingsplan som vi tagit fram i dialog med facken till punkt och pricka. En del har vi hunnit bocka av och annat har vi kvar att göra. Vi har arbetat hårt för att förbättra arbetsmiljön så att Arbetsmiljöverket också får säga sitt har vi inte någonting emot.