Sveriges sjukhus prioriterar inte städningen. Mönstret är detsamma oavsett om städningen genomförs av entreprenörer eller i egen regi: städningen får inte kosta.

Problemet är att utebliven städning kostar ännu mer. Förutom stort lidande uppskattas att de vårdrelaterade infektionerna orsaka runt 750 000 extra vårddagar per år till en kostnad av ungefär 6,5 miljarder kronor.

Sjukvårdsminister Gabriel Wikström uttalade sig nyligen om risken för fler dödsfall av så kallade ”superbakterier”. Han underströk vikten av att städning på sjukhus ska ha hög prioritet, men det måste göras mer. Någon måste slå näven i bordet så att det blir verklighet av det hela.

Om en del av de 6,5 miljarderna skulle investeras för att utöka städningen skulle det innebära en märkbar kvalitetshöjning för hygienen på Sveriges sjukhus och andra vårdinrättningar. Om vi tar toaletter som exempel skulle det kosta 10-12 kronor mer per toalett att göra en extra städning. Det finns idag inga beräkningar på hur stor påverkan detta skulle ha, vare sig ekonomiskt eller i minskat lidande för patienten. Det krävs dock inte en hjärnforskare för att konstatera att renare ytor och städade toaletter skulle innebära en minskad risk för att drabbas av multiresistenta bakterier eller vårdrelaterade infektioner.

Enligt riktlinjerna för städning i vården som kom i höstas ska vårdsalar städas varje dag och toaletter minst två gånger om dagen. Dagens Nyheters granskning av landets 53 största sjukhus (2012) visade att bara en dryg handfull levde upp till miniminivån.

”Någonting är fel! På en bensinmack städas toaletterna 8 gånger om dagen men på ett sjukhus ofta endast en gång per dag”

Att toaletter städas betydligt oftare på bensinmackar, flygplatser och hamburgerrestauranger än på ett sjukhus känns obegripligt. Varför är det så? Vi skulle aldrig återvända till en bensinmack med smutsiga toaletter men dessvärre är valet inte alltid lika enkelt när det gäller sjukhus där vi ska vårdas.

 

Ari Kouvonen,
näringspolitisk expert, Almega Serviceföretagen  

Lars Fischer,
gruppchef, Kommunal