Under hösten och våren har det från Kommunals förbundskontor delats ut gratifikationer – det vill säga belöningar i form av presentkort – till dem i förbundet som rekryterat flest nya medlemmar. 

Att införa ett marknadsliberalt värvningssystem går emot själva ryggraden av vad det innebär att vara fackligt förtroendevald. Det urvattnar vår uppgift och riskerar att ställa fackligt aktiva mot varandra när vi tävlar om medlemmarna.

Att engagera sig i en fackförening handlar i grund och botten om viljan att förändra för sig själv och för sina kamrater på arbetsplatsen. 

Ett av de viktigaste verktygen för att förändra är just att värva medlemmar, tillsammans är vi starka. Medlemsvärvning är ett av fundamenten i alla funktionsuppdrag i Kommunal och det gäller även för Ungdomsgruppen i Stockholms län. Vi har som mål att alltid värva medlemmar i alla våra aktiviteter, det gör vi inte för egen vinning.

I vår portalparagraf står att vi verkar på en demokratisk och socialistisk grund, det är inte socialism att individualisera uppdraget. Provision på medlemsvärvning är ett slag i ansiktet för oss som tror på något större.

Ungdomsgruppen kommer inte att tävla internt, vid eventuellt ”pris” kommer vi att dela det solidariskt emellan oss för det är kollektivet som gör oss starka inte enstaka ”värvarproffs”. 

Fotnot: Kommunal har valt att inte svara på denna debattartikel.