Kommunalskandalen satte fingret på en del saker som skiljer Kommunal från andra fackförbund. I Kommunal väljs förbundsledningens fyra ledamöter av kongressen, men blir sedan anställda. Eftersom det är en anställning som man förlorar genast om man inte blir omvald eller tvingas avgå, finns så kallade ”trygghetsavtal” med fallskärmar för förbundsledningen. Många blev upprörda över att Kommunals förra kassör Anders Bergström fick en fallskärm på två miljoner kronor när han tvingades avgå.

Snart kan fallskärmarna vara borta. Kommunals stadgeutredning föreslår att stadgarna ändras så att förbundsledningens ledamöter hädanefter väljs och sedan är tjänstlediga från sin vanliga anställning.

– Blir man anställd i förbundsledningen så är man det under en viss tid. När den tiden tar slut ramlar man ut i arbetslöshet och därför har fallskärmarna funnits. Samtidigt tycker vi att det är förlegat, ur tiden och inte etiskt riktigt, och därför tycker vi att det är bättre att man är förtroendevald, säger Lena Andersson, enhetschef på Kommunals administrativa avdelning och medlem i stadgeutredningen.

Enligt Lena Andersson har förslaget inget med skandalerna i Kommunal att göra – det var på gång redan i höstas.  

Om förslaget går igenom gäller det bara nya personer som väljs in i förbundsledningen. Det betyder att om förste vice ordförande Per Holmström och andra vice ordförande Lenita Granlund väljs om på kongressen om några veckor, kommer de fortsatt vara anställda och ha rätt till fallskärmar när de slutar.

– Det blir en övergångsperiod. Gällande avtal gäller, säger Lena Andersson.

Kommunal är det enda LO-förbund där hela förbundsledningen inte ingår i förbundsstyrelsen – det gör endast förbundsordföranden. Problemet med det har aktualiserats med Kommunalskandalen – av de fyra i förbundsledningen kan kongressen endast utkräva formellt ansvar av Annelie Nordström. Trots Anders Bergströms stora ansvar för Kommunals ekonomi kan det inte prövas av kongressen. Stadgeutredningen vill förändra det också – men vill inte stressa fram ett beslut. De föreslår därför en ny stadgeutredning som ska utreda om samtliga ledamöter i förbundsledningen ska ingå i förbundsstyrelsen. Den ska i så fall presenteras på kongressen 2019. Inte heller det beror på Kommunalskandalen, enligt Lena Andersson.

– Vi har diskuterat det innan också, men det blev extra tydligt med Aftonbladets granskning att det bara är ordföranden som har ett formellt ansvar, säger Lena Andersson.

Varför föreslår ni inte en ändring direkt?

– Det är väldigt många paragrafer i stadgarna man måste titta på. Vi tycker att man behöver gå igenom stadgarna från pärm till pärm från ett annat perspektiv än vi gjort innan, ett som passar år 2016 och framåt. Det visar sig ju bland annat i frågan om ansvarsfrihet att stadgarna inte är så juridiskt bindande.

Som KA skrivit tidigare föreslår stadgeutredningen också att förbundskassörsrollen försvinner och att ekonomiansvaret i stället delegeras till en anställd med rätt kompetens. Det bör utredas om samma sak ska gälla för avdelningskassörerna, anser utredningen och föreslår att även det ses över i den nya stadgeutredningen.

En annan förändring som föreslås är att de förtroendevalda revisorerna får ett tydligare uppdrag att titta på om verksamheten är ändamålsenlig i förhållande till Kommunals kärnverksamhet. Det är en direkt följd av Kommunalskandalen.

– Det är för att tydliggöra revisorernas roller och för att styrelsen ska känna att de har ytterligare en kontrollstation. De ska titta på om verksamheten bedrivs enligt stadgarna, vad ändamålsenligheten är med de verksamheter som beslutas, om de stämmer överens med Kommunals kärnvärderingar och om kostnaderna är motiverade, säger Lena Andersson.

Det är vid Kommunals kongress som inleds den 31 maj, som kongressombuden ska rösta om förslagen till förändringar i stadgarna.