Tvisten gäller att landstinget, efter att ett lokalt avtal upphört att gälla, bytt ur raster mot måltidsuppehåll under annan tid än natt.

Kommunal menar att en detta är en avvikelse från arbetstidslagen som kräver en lokal överenskommelse mellan fack och arbetsgivare.

Enligt förbundet står detta skrivet i de Allmänna Bestämmelserna, i ett centralt kollektivavtal mellan Kommunal och Sveriges Kommuner och Landsting.

Södermanlands läns landsting tolkar skrivningen i det centrala kollektivavtalet så att arbetsgivare och fack KAN träffa lokalt avtal om att rast kan bytas ut mot måltidsuppehåll under annan tid än natt. Men inte att det är förbjudet för landstinget att göra detta utan stöd i ett lokalt avtal.

Arbetsdomstolen håller med landstinget och hänvisar till att det inte står vad som kan hända om arbetsgivaren byter ut rasten mot måltidsuppehåll utan överenskommelse i ett lokalt avtal.

Detta är en så kallad mellandom, en vägledning för hur Arbetsdomstolen senare kommer att döma i en slutgiltig dom.