Kvaliteten på den personliga assistansen har blivit bättre, enligt en undersökning gjord av Centrum för konsumtionsvetenskap vid Handelshögskolan i Göteborg. John Magnus Roos, forskare i psykologi som har gjort studien, tror att det bland annat beror på att det finns fler val i dag. Han tror också att själva känslan av valfrihet är viktig för hur brukarna upplever kvaliteten på assistansen.

– Det har blivit enklare att skräddarsy sin assistans eftersom det finns fler alternativa anordnare i dag. När vi började mätningarna 2003 hade kommunen nästan halva marknaden, i dag har de bara en liten del, säger han.

Studien baseras på en enkät som gjordes i slutet av 2013 och den jämförs med tidigare mätningar från 2003 och 2008. Totalt 210 brukare har deltagit i den senaste enkätundersökningen. Man har även jämfört känslan av nöjdhet mellan brukare med olika assistansanordnare – kommunala, privata bolag och brukarkooperativ. Till skillnad från tidigare undersökningar – då kommunen upplevts som sämre än de andra anordnarna – fann man den här gången ingen direkt skillnad i kvalitetsupplevelsen.

– Det vi har sett är att kommunen som anordnare har fått något nöjdare brukare än tidigare. Dels kan det bero på att kommunerna lärt sig av tidigare mätningar och förbättrats på grund av det. Dels kan det bero på att de som varit mindre nöjda tidigare nu har bytt anordnare, säger John Magnus Roos.