För golfbanearbetare höjs lönerna med i genomsnitt 563 kronor i månaden. För trädgårdsanläggare höjs lönerna med i genomsnitt 625 kronor i månaden. Även minimilönerna, liksom ersättningar och tillägg, höjs med 2,2 procent på de båda avtalsområdena.

I avtalet för trädgårdsanläggning är parterna överens om att införa möjlighet till yrkesintroduktionsanställning.

Enligt golfavtalet tillsätts en arbetsgrupp som ska utreda det gällande systemet för ob- och övertidsersättningar.

Avtalen är ettåriga och gäller från 1 maj 2016 och löper ut den 30 april 2017.