– Vi har haft vår delegation inne sen i tisdags och vi har haft långa och intensiva förhandlingar. Just nu analyserar vi olika bud och olika frågeställningar, säger Johan Ingelskog, chef för Kommunals arbetsplats- och avtalsenhet till KA vid lunchtid (den 28 april).

Finns det ett samlat bud som ni nu tar ställning till?

– Det ser inte riktigt ut så än så länge. Det finns olika skisser som vi räknar på.

Tiden börjar bli knapp, vid midnatt natten till söndag den 1 maj, går nuvarande avtal ut för omkring 400 000 kommun- och region/landstingsanställda och parternas mål är att ha ett nytt avtal på plats innan dess.

Förhandlingarna kan mycket väl fortsätta även under helgen, enligt Johan Ingelskog.

– Vår ambition är att ha ett avtal på plats innan det gamla löper ut.

SKL:s förhandlingschef Maria Dahlberg ger liknande svar:

– Vi måste fortsätta tills vi är färdiga, säger hon.

Hon vill inte bekräfta Johan Ingelskogs beskrivning att parterna just nu sitter och räknar på olika alternativ.

– Vi jobbar på, på varsitt håll. Det är en pågående förhandling.

Klart är att Kommunals avtalsdelegation stannar kvar i Stockholm, åtminstone tills i morgon, fredag.

Hinner parterna inte bli klara innan deadline behöver det inte innebära att förhandlingarna strandar. Det finns alltid möjlighet att förlänga det gamla avtalet för en viss tid.

Hur nära är ni att komma fram till ett avtal?

– Vi är alltid hoppfulla om att förhandlingsmodellen ska leverera. Och vi känner ett starkt stöd både från allmänheten, medlemmar, andra fackförbund och flera olika ekonomer när det gäller undersköterskesatsningen. Utöver det är reallöneökningar och heltid som norm två viktiga frågor, säger Johan Ingelskog.

Är ni beredda att gå med på något lägre än 400 kronor extra till undersköterskor?

– Det vill jag inte spekulera i. Men vi känner som sagt ett oerhört starkt stöd för det kravet.

Kommunal har sagt att man ska följa det så kallade märket inom industrin, på 2,2 procent i löneökningar. Exakt vad det innebär är än så länge oklart. Rakt av räknat på kommunalarnas medellön, skulle 2,2 procent innebära 520 kronor i löneökningar.

– Det finns olika varianter hur man lägger ut lönen, sen förhåller vi oss till märket i slutändan.

SKL:s förhandlingschef Maria Dahlberg vill inte berätta så mycket om kontakterna med deras förhandlingsdelegation.

– Den är standby, hela tiden, säger hon.