I vägledningen finns råd och tips om hur arbetsgivare, skyddsombud och anställda kan använda föreskrifterna för att få en bättre miljö där personalen slipper risken för kränkande särbehandling och annat som kan leda till psykisk ohälsa.

Det går att från maj beställa vägledningen i tryckt form från Arbetsmiljöverket. Redan nu går det att ladda ned den från Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.