– När det gäller själva nivåerna tycker vi att det är ett internt dokument och inget vi vill kommunicera utåt, säger Kommunals HR-chef Olle Ingemarsson.

Men det har stramats upp och nivåerna har sänkts, berättar han. Det gäller gåvor vid 50-årsfirande, efter 25 års anställning och vid pensionering till exempel. I övrigt har policyn moderniserats och förtydligats, enligt Olle Ingemarsson.

– Det finns till exempel en förklaring om hur vi ser på representation, att den inte ska vara lyxbetonad och att den ska anpassas till det aktuella tillfället.

Policyn har också synkats ihop med den sen tidigare förändrade alkoholpolicyn.

Han påpekar att uppstramningen inte ska innebära att Kommunal förändrar sin syn på hur man ska vara som arbetsgivare.

– Vi vill ju fortfarande vara en schyst och bra arbetsgivare.

Därmed har ytterligare en del av Kommunals så kallade åtgärdsplan efter skandalen i början på året klarats av. Det avslöjades då bland annat att det av Kommunal ägda handelsbolaget Lyrans ledning och styrelse varit vidlyftig med representation under en Londonresa.

Enligt åtgärdsplanen ska förutom det som nu är avklarat – alkoholpolicyn och gåvo- och representationspolicyn – även resepolicyn och lägenhetspolicyn ses över.