Temat för 2016 års Workers Memorial Day är starka lagar och starka fack. Under dagen arrangeras demonstrationer och minnesstunder världen över. I Sverige hålls bland annat ett stort möte för regionalt fackliga ombud, huvudskyddsombud och arbetsmiljöansvariga. Det är en heldagskonferens i LO:s regi.

 

LÄS OCKSÅ: Europafacket kräver skärpta regler

 

År 2015 dog 44 personer i Sverige till följd av sitt jobb, alltså nästan en i veckan, enligt siffror från Arbetsmiljöverket. De mest olycksdrabbade verksamheterna är bygg och jordbruk och det är framför allt män som omkommer på grund av sitt arbete.

Trots att 44 personer är en hög siffra, har antalet dödsfall på jobbet minskat kraftigt i Sverige om man ser över en längre period. 1955, då mätningarna började, dog över 400 personer varje år till följd av jobbet.