Esther Lynch, konfederal sekreterare i Europafacket, säger i ett uttalande att arbetare behöver ett starkare skydd. Enligt henne är lagar i EU och på nationell nivå det mest effektiva sättet att skydda arbetare från arbetssjukdomar och skador.

– Skyddet för arbetares hälsa får inte avregleras eller privatiseras. Det krävs starka lagar med stark tillämpning och ett starkt system med företrädare på arbetsplatserna för hälsa och säkerhet, fortsätter Esther Lynch.

 

LÄS OCKSÅ: Nu hedras de som dött på jobbet

 

Europafacket är mycket kritiskt till EU-kommissionens program för att underlätta för små- och medelstora företag genom att vilja undanta dem från olika EU-lagar, bland annat när det gäller arbetsmiljö.

Den senaste statistiken i EU visar att år 2012 dödades 3 515 personer i arbetsplatsolyckor. Och varje år dör 100 000 personer i arbetsrelaterad cancer.

Mellan 2010 och 2015 har andelen ökat som arbetar med kemikalier och smittat material.

Hälften av alla arbetare upplever att stress är vanligt i jobbet.

Mer än två av fem arbetare jobbar i positioner som framkallar smärta eller trötthet under minst en fjärdedel av sin arbetstid.

Europafacket kräver att EU inför bindande gränsvärden för minst 50 cancerframkallande ämnen i jobbet, istället för nuvarande 5 ämnen. Och att dessa gränsvärden införs i år istället för att enligt planerna vänta till år 2020.

Dessutom vill Europafacket att EU inför regler som rör nano-partiklar, psykosociala risker som stress, våld och mobbning samt smärtor i nacke, rygg och armbågar.

– Oro för kostnader för företagen tar inte hänsyn till kostnaderna för arbetarna och deras familjer. Det får inte hindra insatser för att förebygga arbetsplatsolyckor och arbetsrelaterade sjukdomar, säger Esther Lynch i uttalandet.