I sommar behövs 900 semestervikarier inom Skellefteå kommuns omsorgssektor. Eftersom det redan nu finns svårigheter att hitta vikarier vid vakanser är anställda oroliga inför sommaren. 

– Eftersom det har varit väldigt svårt att få tag på vikarier under det senaste året är risken stor för att det även kommer bli svårt att hitta semestervikarier. På många ställen får pensionerade medarbetare hoppa in för att täcka upp vid vakanser. En del är över 70 år. Det är såklart inte en långsiktig lösning, säger Malin Andersson ordförande för Kommunals äldreomsorgsklubb i Skellefteå. 

Åsa Karlsson (S), vice ordförande i socialnämnden, menar att det är stor skillnad på att rekrytera för de korta vakanser som uppstår dagligen och för semestern. 

– Vi kan ju planera semestrarna månader i förväg medan dagliga vakanser måste lösas direkt så jag känner mig trygg med att vi kommer få tag på det antal vikarier som vi behöver. På de rekryteringsträffar som anordnats har många redan anmält sitt intresse för att jobba inom omsorgen, säger hon. 

På Kommunal sektion Skellefteå har man formulerat en plan för hur de ska agera om det ändå blir så att någon av de fastanställda tvingas bryta sin semester i förtid. 

–Vi har bestämt oss för att kräva 10 000 kronor för varje vecka som någon av de ordinarie tvingas bryta sin semester för att gå in och jobba, säger Malin Andersson.