Assistansbolag som gör stora vinster måste antingen ha pressat lönerna, kompetensutvecklingen eller administrationen. Det säger Ann-Marie Begler, generaldirektör för Försäkringskassan, till Dagens Nyheter. Försäkringskassan ska därför utvidga och skärpa sina kontroller av bolagen.

– Som reglerna för assistansersättningen är utformade så ska det inte gå att göra stora vinster på den om man arbetar seriöst. Stora vinster kan också vara ett tecken på olika typer av brottslighet, säger Ann-Marie Begler till Dagens Nyheter.

Förutom att skärpa och utvidga kontrollerna av bolagen ska man även granska företagens struktur och göra mer omfattande utredningar när en person beviljas assistansersättning.