– Att så många som 88 procent tycker att heltid ska vara det normala även för dem som arbetar inom vård- och omsorgsyrken tolkar jag som att vi har ett starkt stöd från allmänheten i den här frågan. Idag jobbar en majoritet deltid, vilket leder till lite pengar att leva på och låga pensioner. Det vill vi ändra på, säger Lenita Granlund, avtalssekreterare på Kommunal, enligt ett pressmeddelande.

Resultatet av undersökningen presenteras kort på Twitter, och där framgår inte hur många som tillfrågats eller hur stor svarsfrekvensen är. Enligt en annan siffra från samma undersökning tycker 86 procent att alla som vill ska få möjlighet att jobba heltid.