Kommunal har tidigare gjort en 6:6a-anmälan mot företaget Frösunda eftersom de planerar att drastiskt sänka sysselsättningsgrad på sina gruppboenden. Ärendet har nu gått vidare till Arbetsmiljöverket. Kjell Karlsson, regionalt skyddsombud för Kommunal Vänerväst, ser inte att det är möjligt att genomföra samma verksamhet med mindre personal.

– Vi vill att man ska hålla kvar samma personalstab som man har haft tidigare för att upprätthålla en god arbetsmiljö. Det är redan nu jättesvårt att få ihop scheman som överhuvudtaget funkar för att bedriva verksamhet, så det här kommer bara förvärra ytterligare, säger han.

Omorganiseringen kommer genomföras från 1 maj, och totalt handlar det om sänkt sysselsättningsgrad för omkring 50 anställda på 10 gruppboenden.

Det här är en 6:6a-anmälan

En 6:6a är en anmälan enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitels 6:e paragraf. Det är skyddsombudet som anmäler arbetsmiljön, först till arbetsgivaren, i andra hand till Arbetsmiljöverket.