Anders Bergström.

Det var vid gårdagens årsstämma för Lyran som det framkom att revisorerna gör den här rekommendationen. Annelie Nordström har inte suttit i Lyrans styrelse, men eftersom Kommunal är en av bolagsmännen så anser revisorerna att hon är ansvarig. Av samma anledning rekommenderar de även Kommunals kongress att inte bevilja förbundsstyrelseledamöterna Marcelo Rojas och Cecilia Rohdin ansvarsfrihet, eftersom de suttit i Lyrans styrelse och varit ansvariga. Rohdin lämnade sina uppdrag förra året, så för hennes del gäller det fram till 31 augusti 2015.

Marcelo Rojas, Cecilia Rohdin och Anders Bergström, tidigare förbundskassör i Kommunal, nekades också ansvarsfrihet i Lyrans styrelse. 

 

LÄS OCKSÅ: Rojas sitter kvar trots kritiken

 


Marcelo Rojas.

Anledningen till revisorernas rekommendationer är:

 Dyra ombyggnationer på otillräckliga underlag.
 Bristfällig dokumentation i stora projekt
Otillräcklig ekonomisk uppföljning av restaurangverksamhet och byggprojekt
 Dyra tjänsteresor med oklart syfte
Representation med höga kostnader som dokumenterats dåligt eller inte alls. 

Förra året gjorde Lyran en förlust på 93 miljoner kronor. Den består till stor del av att Metropol Palais gick dåligt och fick läggas ner, enligt Kommunal. Totalt mellan 2002 och 2014 hade Lyran gått med 320 miljoner i förlust. 

Det är ovanligt att en styrelse inte beviljas ansvarsfrihet och är en stark signal om att man inte har skött sin uppgift. Juridiskt innebär det att Kommunal om de vill kan rikta skadeståndskrav mot de som inte beviljats ansvarsfrihet. 

 

LÄS OCKSÅ: Expert: Osannolikt med skadestånd

 

Kommunal har sedan Aftonbladets avslöjanden i januari förlorat 8 300 medlemmar. Det är något färre än de som begärde utträde. Cirka 3 200 av dem som begärt utträde har efter samtal från Kommunal ångrat sig.

– Vi har varit i personlig kontakt med alla som vi har kunnat nå, säger Annelie Nordström.


Cecilia Rohdin.

Revisorerna gör ingen rekommendation när det gäller Anders Bergströms position i Kommunal, eftersom han inte haft någon plats i förbundsstyrelsen, utan endast i förbundsledningen.

– Det är en annorlunda ordning som har varit tradition i Kommunal mycket mycket länge och som med facit i hand gett makt och befogenheter utan formellt ansvar. Förbundsstyrelsen rekommenderar att den nya förbundsstyrelsen gör en fördjupad granskning av Kommunals stadgar, säger Annelie Nordström.

Sedan tidigare är det känt att det kommer ett förslag till kongressen om att förbundskassörsrollen försvinner och att de uppgifterna hamnar på en professionell person, till exempel ekonomichef.

 

LÄS OCKSÅ: Förundersökning inledd mot Bergström

 

Annelie Nordström bad återigen medlemmarna om ursäkt för det som har hänt, och påpekade att det är just medlemmarna och inte allmänheten hon är skyldig att förklara sig inför.

– Att vara ordförande i Kommunal är det finaste förtroendeuppdrag någon kan få, att leda en fackförening som organiserar en halv miljon välfärdsarbetare. Det är ett stort och fint uppdrag att axla och jag är medveten om mina misstag. Jag vet även att jag har gjort allt jag kan för att ställa dem till rätta, säger Annelie Nordström.

I dag presenterades också den så kallade visselblåsarfunktionen som Kommunal beslutade om efter skandalen i början på året. Den ska vara på plats den 15 maj, vara webbaserad och de som tar emot tipsen kommer vara en ”förtroendegrupp”. Det är oklart hur den kommer att utses.