Att Kommunals förbundsstyrelse uppmärksammades på problem med Lyran redan för ett år sedan framgår i revisionsberättelsen för Kommunals årsredovisning för 2015.

”Trots detta har vi inte funnit att förbundsstyrelsen vidtagit några åtgärder för att följa upp eller kontrollera förvaltningen av Lyran eller fastställt några ägardirektiv”, skriver revisorerna i sin berättelse.

Kommunals ordförande Annelie Nordström säger att vissa åtgärder vidtogs efter det mötet, men att de inte uppfattade kritiken som särskilt allvarlig.

– Ingen i vare sig styrelsen eller förbundsledningen kände att det var någon allvarlig kritik som man lyfte fram. Det framfördes verkligen inte med någon skärpa, säger Annelie Nordström till KA.

 

LÄS OCKSÅ: Tunga namn nekas ansvarsfrihet 

 

Annelie Nordström har pratat mycket med revisorerna sedan skandalerna inom Kommunal avslöjades och frågat varför de inte har hållit henne informerad mer.

– De har sagt att av tradition i Kommunal har det varit så att man rapporterar till Anders Bergström (Kommunals förra förbundskassör och förra styrelseordföranden i Lyran), och räknat med att han har fört det vidare. Du borde ha frågat mer, har de sagt. 

Tycker du att revisorerna har gjort ett bra jobb?

– Det får Revisorsnämnden avgöra.

Annelie Nordström säger att Anders Bergström tog vissa saker till sig och att det under förra året upprättades ett antal styrdokument och policyer för Lyran, men att det stora problemet var att de inte följdes.

– Mycket av de här felaktigheterna har faktiskt varit att ledande befattningshavare i Lyran, som varit anställda, inte följt de policyer och beslut som fattats, utan man har rundat det helt enkelt.

 

LÄS OCKSÅ: Rojas sitter kvar trots kritiken

 

Inte bara Annelie Nordström, Marcelo Rojas och Cecilia Rohdin, utan hela förbundsstyrelsen får kritik av revisorerna.

”Enligt vår uppfattning har styrelsen för Kommunal därmed inte med erforderlig omsorg och aktsamhet utövat tillsyn över verksamheten, vilket i sig föranleder kritik”, skriver revisorerna i rapporten.

Däremot har Nordström, Rojas och Rohdin haft ett särskilt ansvar, enligt revisorerna. Nordström på grund av sitt ordförandeskap. Och övriga två har varit Kommunals representanter i Lyran. Det är därför dessa inte ska ges ansvarsfrihet, enligt revisorerna. Övriga ledamöter i styrelsen bör beviljas ansvarsfrihet, trots kritiken, menar revisorerna.

I revisionsberättelsen som handlar om Lyran, avslöjas fler detaljer kring hur mycket pengar som spenderats på bland annat resor. Sammanlagt under 2015 gjordes resor av styrelse och medarbetare till en kostnad av 398 000 kronor. Utöver den styrelseresa till London som redan är känd, åkte Lyrans ledning på ytterligare tre resor 2015. En var en ”inspirationsresa” till Marocko, en ledningsresa till London och en resa gick till matlagnings-VM i Lyon. Lyrans numera sparkade vd Raffaello di Schiena deltog på alla tre resorna. Ingen från Kommunal ska ha deltagit, förutom på resan till London. Enligt Annelie Nordström kände Lyrans styrelse inte till de övriga resorna.

Under de fyra resorna har de inblandade haft representationskostnader på totalt 260 000 kronor.

”Under resorna har nöjesinslag förekommit i sådan omfattning att det inte kan uteslutas att en väsentlig del av utgifterna för resorna har varit rörelsefrämmande”, skriver revisorerna.

 

LÄS OCKSÅ: Expert: Osannolikt med skadestånd

 

Det framgår också att det har fattats beslut om ombyggnader av Metropol Palais utan att det funnits ordentliga underlag för det och att upphandling av inköp och entreprenader inte dokumenterats ordentligt.  Det har även förekommit muntliga avtal, vilket försvårar granskning.

Under 2014 gjorde Metropol Palais en förlust på 28 miljoner kronor och 2015 var förlusterna 26 miljoner kronor, borträknat de 52 miljoner kronor ytterligare som det kostat att lägga ned restaurangen. Totalt gick Lyran med 93 miljoner kronor i förlust förra året.

Som KA berättat tidigare avstyrker revisorerna ansvarsfrihet hela Lyrans styrelse, det vill säga förre förbundskassören Anders Bergström och förbundsstyrelseledamöterna Marcelo Rojas och Cecilia Rohdin.

Annelie Nordström säger att revisorernas kritik inte kom som någon chock.

– Ända sedan i januari har vi lagt ner oerhört mycket jobb och den nya styrelsen i Lyran har verkligen vridit och vänt på allt och öppnat upp och berättat, så vi har haft flera dragningar i styrelsen om det här. Det var ungefär vad jag förväntade mig, säger hon.

Däremot kom det lite som en överraskning att revisorerna rekommenderar att hon inte beviljas ansvarsfrihet.

– Att det skulle spilla över på mig på det sättet, det var väl lite oväntat. Men jag har anat det en tid, när jag börjat tänka igenom exakt hur stadgarna verkligen är skrivna, så har jag haft det på känn ett tag.

 

LÄS OCKSÅ: Förundersökning inledd mot Bergström

 

Hon tycker inte att det är konstigt att hela förbundsstyrelsen får kritik.

– Det är ju rimligt, ett handelsbolag är en del av verksamheten. Om revisionen tycker att jag har ställt för lite frågor så har väl inte heller förbundsstyrelsen frågat så mycket, utan litat på de rapporter man fått av Anders, säger Annelie Nordström.

Vad tänker du om förbundsstyrelsens framtid? Kan någon sitta kvar efter den här kritiken?

– Det är kongressen som ska avgöra det, det har jag ingen anledning att ha uppfattningar om. Men jag kan väl säga så mycket som att den här styrelsen har gått igenom ett stålbad och verkligen fått vrida och vända på allt som finns att vända och vrida på, och det har givetvis inte gjort dem mindre kompetenta utan snarare tvärtom.

Är du orolig över att få ett skadeståndsanspråk från förbundet?

– Vad ska jag säga… Vi har pratat igenom det här på längden och tvären och det är klart att man känner en viss oro för det. Det vore nästan omänskligt annars, säger Annelie Nordström.

Vad är värst av allt det som har framkommit i revisionsberättelserna?

– Det värsta är alltihopa. Den skada som det har blivit för fackföreningen Kommunal, att det har skadat vårt anseende, förtroendet gentemot medlemmarna, att vi förlorat många medlemmar. Men som sagt så hälsar jag ändå de här händelserna välkomna, för det har behövts städas upp. Det är bara så.

Hur känns det här i dag?

– Det är klart att det känns skämmigt att lämna det finaste uppdrag man har haft under alla sina år i Kommunal på det här sättet.