Poeten Mustafa har levt i exil i husarrest i många år. En dag får han höra att han ska bli fri, på villkor att han omedelbart lämnar landet. Men det visar sig att priset för friheten blir högre än vad som utlovats …

Denna handling har något lite gemensamt med den bok som filmen baserar sig på, ”Profeten” av Kahlil Gibran. Den är huvudsakligen en samling poetisk-filosofiska betraktelser av livet. Sedan den gavs ut 1923 har den citerats oändligt många gånger, ofta vid dop, bröllop och begravningar.

Flera av dessa poetiska betraktelser vävs in i filmens ramhandling. Betraktelserna är gjorda i olika stilar, av olika regissörer – tillsammans bildar de en fantastisk provkarta över animationens konstnärliga uttrycksmöjligheter.

Ramhandlingen är animerad i klassisk disneystil. Den har också en ”disneyhjältinna” vid namn Almitra, en vild och egensinnig flicka som bär på en tung sorg.

Självklart är det svårt att få ihop så olika delar till en bra helhet – det är värt all respekt att ens försöka. Här lyckas det inte helt. Ramhandlingen lyckas inte hålla spänningen uppe, och tempot i växlingarna blir lite monotont. Men den tar sig på slutet och blir riktigt spännande.

Den är nog lite svår och konstig för de yngsta, men annars en fin film för både barn och vuxna med intresse för animation.