– Det finns ingen lagstiftning som reglerar skadeståndsansvar när det gäller ideella föreningar, säger Jan Kleineman.

När det gäller aktiebolag finns det reglerat på ett helt annat sätt och då har bolaget ett år på sig att rikta skadeståndskrav mot den eller de ansvariga i styrelsen, som vid en stämma inte getts ansvarsfrihet.

 

LÄS OCKSÅ: Tunga namn nekas ansvarsfrihet 

 

Det är över huvud taget ovanligt att styrelseledamöter inte ges ansvarsfrihet. Det är en kraftig signal om att man inte har skött sin uppgift.

Eftersom det saknas lagstiftning är det enda som skulle kunna reglera detta i så fall föreningens stadgar, säger Jan Kleineman.

I Kommunals stadgar nämns ingenting om skadeståndsansvar i fall där ansvarsfrihet inte ges.

Enskilda medlemmar, kan enligt Kleineman, inte anses ha lidit skada även om det funnits en vårdslöshet med medlemmarnas pengar.

– Det är i så fall vårdslöshet i förhållande till själva föreningen och det måste då föreningen själv pröva i en särskild ordning.

Det blir i så fall en fråga för den nya förbundsstyrelsen att gå vidare med vilka följder de tycker att en eventuell icke-ansvarsfrihet ska ge.

Men om det inte finns reglerat låter det som att det är osäkert om det går att begära skadestånd?

– Ja, det är alltid osäkert, säger Jan Kleineman.