I början av mars presenterade EU-kommissionen ett förslag till nytt utstationeringsdirektiv.

Det beskrevs av den svenska regeringen som en stor framgång. Ylva Johansson och Stefan Löfven har satsat stor kraft på att förändra det nuvarande utstationeringsdirektivet som kritiseras för att det bakbinder de fackliga organisationerna och bidrar till social dumping.

Men alla EU-länder är inte lika positiva. Ungern och Polen säger bestämt nej, de ser konkurrensfördelar för sina företag och arbetare som med lägre löner och sämre villkor lättare kan få jobb i Sverige och andra EU-länder.

Därför försöker Ungern och Polen få stöd av de andra östeuropeiska länderna samt Cypern för att stoppa EU-kommissionens förslag.

När arbetsmarknadsministrarna från EU-länderna träffades i Amsterdam var utstationeringsdirektivet den stora frågan på dagordningen.

– Vi hade uppriktiga diskussioner där alla sa sin mening rakt på sak. Jag tycker att det var roligt att höra EU-kommissionen som sa att lika villkor är en förutsättning för fri rörlighet. Det är precis som den svenska regeringen resonerar, säger Ylva Johansson.

Hon vill inte i detalj berätta vad som sades vid mötet eller vilka länder som är för eller emot förslaget.

– Det är en del länder som inte har bestämt sig för vad de tycker. Som det ser ut nu finns det inte tillräckligt stöd för att stoppa förslaget till nytt utstationeringsdirektiv.

Nu fortsätter dialogen mellan medlemsländerna. Ylva Johansson planerar att i maj samla en mindre grupp av ministrarna till en informell träff för att samla stöd för kommissionens förslag med en del förändringar.

Det gäller bland annat tidsgränsen på två år samt behovet av att rättsligt stärka de fackliga och sociala rättigheterna, med hänvisning till EU-fördragets artiklar om social utveckling,

I dag är det i första hand den fria rörligheten som garanteras genom utstationeringsdirektivet.

– Jag tror att det finns goda chanser att få igenom förslaget med de förbättringar vi vill ha, säger hon.