På badhusen i Region Gotland har personalen protesterat mot den dåliga arbetsmiljön. Många sjukskrivningar, hög personalomsättning och återkommande konflikter mellan de anställda och badhusens ledning fick också Kommunal sektion Gotland att reagera med en anmälan till Arbetsmiljöverket.

Nu instämmer Arbetsmiljöverket i kritiken och kultur-och fritidsförvaltningen har fram till 26 maj på sig att ta fram en handlingsplan med förslag på åtgärder. Beskedet kom som en lättnad för de anställda vid badhusen enligt Anders Larsson, ordförande för Kommunal sektion Gotland. 

– De anställda som länge protesterat mot den dåliga arbetsmiljön är glada över att någon äntligen har lyssnat på dem och tagit kritiken på allvar. Tyvärr har fler, däribland skyddsombudet redan sagt upp sig. Men nu ska vi ge arbetsgivaren en chans att åtgärda de problem som finns, säger han. 

Enligt Arbetsmiljöverkets inspektionsmeddelande finns det stora brister i samarbete och förtroende mellan personalen och ledningen. Medarbetarenkäten från förra året visar också att arbetsmiljön försämrats drastiskt. Åtgärdas inte de här bristerna finns en stor risk för både ohälsa och olycksfall bland personalen.

Enligt Pär Gustavsson, enhetschef för simhallarna på Gotland är arbetet mot en bättre arbetsmiljö redan igång. 

– Kommunal gjorde en 6:6a-anmälan redan i januari och då påbörjade vi arbetet med att förbättra arbetsmiljön och det tänker vi fortsätta med nu, säger han.

Följer inte arbetsgivaren kraven som ställts i inspektionsmeddelandet kan Arbetsmiljöverket utfärda ett föreläggande eller förbud. Det förenas ibland med ett vite – ett visst belopp som arbetsgivaren tvingas betala.