Efter det som framkom i skandalerna kring Kommunal har det också riktats intern kritik mot ledningen i avdelning Stockholm. Avdelningskassören Marcelo Rojas och ordföranden Margareta Bohman satt i styrelsen för Kommunals krog- och konferensbolag Lyran och var med på resan till London, där styrelsen drack och åt på fina restauranger och bodde på lyxhotell.

24 förtroendevalda i sektion Gullmarsplan har i en begäran till förbundsstyrelsen krävt att Marcelo Rojas och Margareta Bohman fråntas sina förtroendeuppdrag. De menar att de som ledamöter i Lyrans styrelse inte har rättat sig efter förbundets stadgar, visioner och mål. Det finns en paragraf i stadgarna som gör det möjligt för förbundsstyrelsen att frånta förtroendevalda sina uppdrag av sådana anledningar.

– Vi har inget förtroende för dem. Särskilt Marcelo Rojas tycker vi ska bort, han har suttit som ordinarie i Lyrans styrelse i många år och uppenbarligen glatt deltagit i det som har framkommit, säger Lena Ezelius, förtroendevald i sektion Gullmarsplan och en av dem som undertecknat begäran.

Det som Lena Ezelius tycker är allvarligast är att Margareta Bohman och Marcelo Rojas inte tog tjänstledigt från avdelningen för att åka till London med Lyrans styrelse. I ett mejl har Margareta Bohman motiverat det med att det var ett avdelningsuppdrag.

– Då är det ett uppdrag som man äger som företrädare för Kommunal och då ska också Kommunals värderingar råda. Hade de tagit tjänstledigt kunde de kanske motiverat det med att de såg till bolagets bästa, säger Lena Ezelius.

Marcelo Rojas och Margareta Bohman fick även styrelsearvoden för att åka till London – 5000 kronor var. De fick behålla arvodena själva. Det har inte framkommit tidigare att de som satt i Lyrans styrelse från Kommunal fick arvoden, men nu visar det sig att det fanns ett arvode på 5000 kronor per möte.

Efter att förbundsstyrelsen inhämtat yttrande från Stockholmsavdelningen avslogs begäran om att frånta Rojas och Bohman sina uppdrag.

– Förbundsstyrelsen har tagit ett beslut efter det regelverk som finns och kommit fram till att det som påstås inte strider mot Kommunals stadgar och riktlinjer, säger Robin Ljungqvist, pressekreterare på Kommunal.

Marcelo Rojas sitter i förbundsstyrelsen, men fick lämna rummet när beslutet som rörde honom skulle tas.

Den som skrev yttrandet från avdelningen var Daniel Minton, lokalkontorschef på avdelning Stockholm. Lena Ezelius tycker att avdelningsstyrelsen borde ha involverats, men Daniel Minton skriver i ett mejl till KA att det sköttes enligt rutinerna. Om skrivelsen hade skickats till avdelningen och inte förbundet hade avdelningsstyrelsen fått ta del av den.

På torsdag har avdelning Stockholm repskap, där bland annat ordförande ska väljas. Margareta Bohman ställer upp för omval, men har konkurrens av Jessica Klemetsson, i dag ordförande i sektion Norr, som också kandiderar till ordförande.

Posten som avdelningskassör är dock inte uppe till omval, så Marcelo Rojas sitter kvar minst ett år till.

– Det är klart att man kan begå misstag men jag tycker inte att de har tagit ansvar för sina handlingar, det är bara locket på. Man ser inte sin egen roll. Jag tycker att det här är allvarligt, vi har tappat många medlemmar. Det bästa vore om han ställde sin plats till förfogande, säger Lena Ezelius.

Margareta Bohman vill inte kommentera att 24 förtroendevalda vill att hon fråntas sitt uppdrag som ordförande.

– Jag har ingen kommentarer till det alls, jag tänker inte prata med dig om de här sakerna. Vi får se hur många som har förtroende eller inte har förtroende, säger Margareta Bohman.

KA har sökt Marcelo Rojas utan resultat.