Det gäller förarna som kör på sträckan Express Fyrbodal, vilken omfattar busstrafik mellan flera orter i Bohuslän till Göteborg, Trollhättan och Vänersborg. Också de förare som arbetar på Västtrafiks trafikområde Lerum omfattas.

Nettbuss vann upphandlingen i fjol och Kommunal har fört en dialog med den nya arbetsgivaren.

– Nettbuss hade först bestämt sig för att provanställa samtliga, men till slut hittade vi en lösning gemensamt att alla slapp det. Det var ingen självklarhet, säger Robert Darelius, regionalt fackligt ombud i Kommunal Vänerväst och den som har förhandlat för förarna.

Vad fick arbetsgivaren att gå med på att inte provanställa?

– Bra argument och att vi hänvisade till det vi fått in i avtalet. Vi tryckte hårt på det. Och att man har lyckats på andra ställen runt om i landet. Jag tyckte att Nettbuss visade ansvar.

Det nya avtalet som Darelius pratar om skrevs mellan dåvarande Bussarbetsgivarna och Kommunal 2013.

Förarna är positiva, enligt Robert Darelius.

– De är jättenöjda att de slipper provanställningar och kan andas ut. Det är så här det ska fungera. Har man kört i 20 år ska man inte behöva gå på sex månaders provanställning. Det är jättebra att vi kom så här långt, säger han och menar att avtalet med Nettbuss, en av Sveriges största bussarbetsgivare, kan fungera som en förebild för andra bussföretag i Sverige.

Några bussförare fick dock inte följa med på grund av arbetsbrist. 

Det nya avtalet börjar gälla den 19 juni.