Enligt förslaget ska det införas ett specialmedlemskap för migrerad arbetskraft, med lägsta avgift utan a-kassa eller medlemsförsäkringar.

– A-kassan kan de ansluta sig till om de vill. Försäkringslagen medger inte att de som är här tillfälligt är anslutna till våra försäkringar. I övrigt är specialmedlemskapet som ett vanligt medlemskap och gäller så länge de arbetar här, säger Lena Andersson, enhetschef på Kommunal.

Lena Andersson som leder förbundets stadgekommitté säger att frågan om medlemskap för papperslösa redan är löst.

– De har alltid kunnat bli medlemmar i Kommunal. Problemet är att papperslösa inte vill uppge var de arbetar eller bor. Det krävs för att bli medlemmar i förbundet.

Stadgekommittén har även tittat på frågan om egenföretagare ska kunna bli medlemmar i Kommunal. Där blir det ingen stadgeändring.

– Vi bedömer inte att det finns något stort behov av att ändra i stadgarna så att också de kan bli medlemmar.

Övriga förslag till stadgeändringar kommer att presenteras nästa vecka när kongressombuden har fått kongresshandlingarna.

– Det vore oschyst att nu berätta allt vad vi föreslår innan ombuden har hunnit ta del av detta, säger Lena Andersson.