Kommunalarbetaren har tidigare skrivit om de nya reglerna och i dag träder de alltså i kraft. Man ska om man bor på ett särskilt boende eller ett demensboende kunna få hjälp dygnet runt utan dröjsmål.

Socialstyrelsen hade ursprungligen ett mer detaljerat förslag där det angavs hur många anställda det skulle vara per boende, men med de nya reglerna är det i stället upp till kommunerna att avgöra hur mycket bemanning som behövs.