Dagbarnvårdarna följde ett lokalt avtal där de skulle ha rätt att få välja om de ville ha övertiden utbetalt i tid eller pengar. Men när de ville ha ut pengar sade Hässleholms kommun nej.

– Arbetsgivaren följde inte det lokala kollektivavtalet, säger ombudsman Marie Persson på Kommunals Skåneavdelning, som var den som förhandlade för medlemmarna.

Nu är avtalet uppsagt, dagbarnvårdarna går numera på det stora avtalet som gäller i hela landet, HÖK AB.

– Dagbarnvårdarna ska inte behandlas sämre än andra. Under hela den här processen har vi haft en tajt kommunikation med de berörda medlemmarna. Alla beslut är tagna av dagbarnvårdarna själva, säger Marie Persson.