Olyckan skedde när en vajer lossnade. Brandmannen vårdades i två dagar på Lunds lasarett, men hans liv gick inte att rädda.

Mannen var deltidsbrandman.

Senast i februari omkom en annan brandman på jobbet. Den olyckan skedde i Sigtuna och orsakades av en påkörning.