Inom kort väntas regeringen presentera ett lagförslag om nya upphandlingsregler. Tanken är att den nya lagen ska göra det lättare att ställa krav om villkor enligt kollektivavtal.

På uppdrag av TCO har Novus undersökt vad svenska folket tycker om dagens ordning där företag kan vinna upphandlingar genom att erbjuda villkor under nivån i kollektivavtalen.

Mer än 85 procent av alla privatanställda i landet arbetar i företag med kollektivavtal. Dessa företag får svårt att konkurrera med företag som erbjuder lägre pris i anbuden på grund av att de betalar personalen lägre lön eller erbjuder sämre anställningsvillkor än kollektivavtalen.

 

LÄS OCKSÅ: Fler kommuner kräver schysta villkor

 

Enligt undersökningen tycker samtliga partiers väljare att detta är fel och att kommuner och staten borde ställa krav om schysta villkor som innebär konkurrens på lika villkor mellan företagen.

Nu hindrar EU-rätten att det ställs krav på att utländska företag har samma villkor som de svenska avtalen inom alla områden. Det är bara tillåtet att kräva att dessa företag följer lägstalöner och minimivillkoren när det gäller arbetstid, semester och annan ledighet.

Enligt det lagförslag som regeringen väntas presentera så ska det också vara möjligt för kommuner och staten att vid upphandlingar också kräva försäkringar och tjänstepension i nivå med avtalen.

TCO tycker att detta är ett steg i rätt riktning och uppmanar partierna i riksdagen att enas om nya och tydliga spelregler som minskar problemen för företag med kollektivavtal att konkurrera vid upphandlingar.