Det är bransch- och arbetsgivarorganisationen Sveriges  Bussföretag som presenterar dessa siffror – och många fler – i sin årliga statistikrapport. Där framgår också att andelen utrikes födda förare fortsätter att öka. Nu är nästan fyra av tio förare födda i ett annat land än Sverige, den exakta siffran är 38 procent. År 2005 var motsvarande siffra 25 procent. Det vanligaste är att den utrikesfödda föraren kommer från ett europeiskt land, på andra plats kommer Asien. Flest utrikesfödda bussförare finns det i Malmö. Där är över hälften, 53 procent, av förarna födda utanför rikets gränser.

Buss- och spårvagnsföraryrket fortsätter att vara ett manligt dominerat skrå, 85 procent är män. Den kvinnliga andelen har legat still de senaste åren. I bussbolagens styrelser finns ännu färre kvinnor: 13 procent bara.

Lönen för en bussförare inklusive tillägg ökar stadigt över tid. 2015 var snittlönen, observera inklusive alla tillägg, 26 868 kronor. 2010 var samma lön 22 822 kronor, 2004 18 522 kronor.

I rapporten finns också fordonsstatistik. Det klart mest dominerande bussmärket på marknaden i dag är Volvo, med 43 procent av marknadsandelarna, därefter kommer Mercedes och Scania. Den vanligaste färgen på en buss är vit, 2 804 bussar är vita, jämfört med den ovanligaste färgen lila, som 96 bussar stolt far fram med.