Magdalena Andersson tecknade en ljus bild när hon presenterade regeringens vårbudget. Hon kallade den för ”Samhällsbygget” och lyfte fram att Sverige enligt den brittiska tidningen Financial Times är det land som har världens sjätte högsta tillväxt. Andersson betonade också att arbetslösheten går ner och nämnde specifikt Volvo, vars export ökar.

– Det här är naturligtvis ljuv musik i en finansministers öron. Samtidigt ser vi stora utmaningar i vår omvärld, sade Andersson (S).

Med dessa utmaningar syftade hon särskilt på den ökade migrationen, något som beräknas kosta staten 50 miljarder mer de närmaste åren.  Man vill finansiera satsningen med bland annat sänkt internationellt bidrag och höjda skatter på banker och alkohol.

 

GÄSTLEDARE: Därför behöver Spotify välfärdsstaten

 

När det gäller arbetslösheten sade Magdalena Andersson att den beräknas öka något 2017 till följd av de många asylsökande som då beräknas komma ut på arbetsmarknaden. Men hon lyfte också fram att det ser bra ut i dag:

– Vi ser en tydlig nedgång i arbetslösheten, ungdomsarbetslösheten sjunker särskilt snabbt och långtidsarbetslösheten är lägst i Europa just nu. Vi har rekordmånga lediga jobb i svensk ekonomi.

Sedan tidigare är det känt att regeringen vill satsa tio miljarder extra per på kommunerna och landstingen. Åtta av dessa tio miljarder ska gå till skolan, två till ska till stärkt bemanning i äldreomsorgen. Denna tiomiljarderssatsning permanentas och öronmärks inte, den ska alltså utgå varje år.

Kommunal är positiva och Kristina Mårtensson, samhällspolitisk chef, säger i ett uttalande:

– Regeringen höjer ambitionerna för välfärden. En höjning av statsbidragen med 10 miljarder per år skapar helt nya förutsättningar för att öka bemanningen i välfärden. 

I övrigt var det skralt med nyheter som påverkar kommunalarna. I prognoserna spår regeringen att både sysselsättningen och antalet arbetade timmar i kommun- och landstingssektorn kommer att öka. Regeringen vill också ha utvidgade rut-tjänster inom trädgårdssektorn, så att det ska gå att få skatteavdrag för beskärning och borttagning av träd, något som kan påverka Kommunals trädgårdsanläggare.