Torsdag-fredag(14-15 april) denna vecka är Kommunals avtalsdelegation inkallad till Stockholm. Men något bud kommer inte att kunna presenteras för de avtalsdelegerade.

– Nej det är för tidigt, säger Johan Ingelskog.

Nuvarande avtal löper ut den 30 april.

SKL:s förhandlingschef Maria Dahlberg, säger till KA, att det återstår några knutar, innan ett nytt avtal kan presenteras.

Vilka är de knutarna?

– Det vill jag inte gå in på. Alla de viktiga frågorna behöver klaras ut. Men vår ambition är att bli klara så fort som möjligt, säger Maria Dahlberg.

Kommunal har krävt löneökningar med 661 kronor plus 400 kronor extra till undersköterskor, men säger samtidigt att man accepterar löneökningarna i det avtal som förhandlats fram inom industrin.

– Utöver det vill vi ha undersköterskesatsningen. Sen är det viktigt för oss att hitta en lösning på den höga personalsomsättningen och den, som vi menar, negativa löneglidningen.

Kommunal har även krävt att rätten till heltid på något sätt skrivs in i avtalet.

Industrins avtal, som nyligen blev klart, är värt 2,2 procent.

Vad betyder det egentligen att ni accepterar industrinormeringen, är det 2,2 procent omräknat till krontal för industrin (590 kronor) eller 2,2 procent räknat på Kommunals medellön (520 kronor)?

– Vi ska förhandla med motparten om vad det betyder för oss. Jag vill inte uttala mig om det just nu, säger Johan Ingelskog.

En knäckfråga är hur undersköterskesatsningen ska förhålla sig till de 2,2 procenten.

Parterna hade tidigare ett mål att bli klara redan till helgen med förhandlingarna. Vare sig Kommunal eller SKL vill utesluta att det kan bli så.

– Jag kan varken säga bu eller bä. Rätt vad det är så kan proppen gå ur och då kan det gå fort, säger Maria Dahlberg.