Redan för tre år sedan föreslog en en statlig utredning att meddelarskyddet skulle utvidgas till de privatanställda som arbetar i verksamheter finansierade med skattemedel.

Sedan dess har inte mycket hänt, och nu uppmanar alltså konstitutionsutskottet regeringen att snabba på med lagberedningen. KU föreslår att riksdagen riktar ett tillkännagivande till regeringen där den uppmanas att ”så snart som möjligt” komma med ett lagförslag till riksdagen.

Meddelarskyddet innebär i dag att offentligt anställda kan tala med medier om verksamheten de arbetar på utan att chefen får efterforska källan. Skyddet omfattar också sekretessbelagda uppgifter.