– Att jämföra medellöner mellan olika år ger inte en sann bild. Medellönen påverkas av personalförändringar. Vi jämför identiska individer mellan olika år, hur löneöversynen gett resultat. 

Hur ser du på att manligt dominerade yrken ligger högre än kvinnligt dominerade?

– Den bilden stämmer inte överens med de signaler som vi får. 

Ser du att det är skillnad på män och kvinnor?

– Inte utifrån det ni har jämfört. För att se bakom siffrorna måste man titta på individer. 

 

LÄS OCKSÅ: Männen får pengarna

 

Finns det inget som tyder på att män har högre löner än kvinnor?

– Om man tittar på Medlingsinstitutets siffror finns det väldigt små löneskillnader som går att hänföra till kön i den kommunala sektorn. 

Men den statistiken har kritiserats för att tjänstemän och arbetare slås ihop. 

– Jag måste förhålla mig till de siffror som finns officiellt. 

Enligt LO:s statistik minskar gapet mellan kvinnor och män, men det gäller inte arbetare.

– Som sagt, jag kan bara förhålla mig till den officiella statistiken. 

 

LÄS OCKSÅ: Kommunal: Kvinnor diskrimineras

 

SKL har sagt att kvinnor och män ska ha samma möjligheter och villkor i fråga om utbildning, betalt arbete och utveckling i arbetslivet. Hur bidrar ni till det?

– Det är en grundläggande princip för de överenskommelser som vi träffar. Därutöver har vi till exempel ett projekt som handlar om att rekrytera fler män till förskolan. Vi tror att alla arbetsplatser mår bäst av att det finns kvinnor och män där.

Tror du att det påverkar lön?

– Lönerna sätts inte utifrån kön utan utifrån arbetsinnehåll.

Kommunal hävdar att mäns arbete värderas högre än kvinnors. 

– Då hänvisar jag återigen till den statistik som finns hos Medlingsinstitutet.