Kommunal strider för att undersköterskorna ska komma i kapp industriarbet­arna. Men samma strukturer går igen i kommunerna. De mansdominerade grupperna anläggningsarbetare och fordonsförare tjänar i snitt nära 2 000 kronor mer än undersköterskorna och över 3 000 kronor mer än vårdbiträdena. 

KA:s siffror (se tabellen nedan) visar att medellönerna mellan 2014 och 2015 ökat mest i de manligt dominerade grupperna. Enligt avtalet bidrog varje heltidsanställd med 600 kronor till potten 2015. 

Men efter löneöversynen har medel­lönen för undersköterskor ökat med 497 kronor eller 2,1 procent. För anläggningsarbetare och fordonsförare har medel­lönen ökat med 887 kronor eller 3,6 procent.

KA har samlat in offentliga uppgifter om medellöner för 2015 för fast anställda i Kommunals största yrken från landets alla kommuner. Utifrån det har riksmedel räknats fram. Siffrorna visar att medellönen är lägre i de yrkesgrupper där flest kvinnor arbetar. Och högre i de yrkesgrupper där männen dominerar. Något som styrks av en ny LO-rapport.

En kommunanställd undersköterska har en medellön på 23 851 kronor per månad. Det kan jämföras med anläggningsarbetare och fordonsförare som ligger på 25 748 kronor.

Skillnaderna kan till viss del förklaras av att äldre med de höga lönerna ersätts med yngre på ingångslöner. 

Fack och arbetsgivare har olika bilder. Kommunal känner igen trenden. Men SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, avfärdar KA:s uppgifter. SKL hänvisar till Medlingsinstitutets statistik som bygger på uppgifter från SKL där arbetare och tjänstemän räknas ihop. Något som kritiserats av Kommunal.