Det var efter avslöjandena om förlusttyngda affärer i krog- och konferensbolaget Lyran som en privatperson anmälde Lena Svensson, revisor i både Lyran och Kommunal, till revisorsnämnden. Det skriver Aftonbladet. Revisorsnämnden har därför öppnat ett disciplinärende och kommer på torsdag att besöka revisionsbyrån PWC:s kontor, där Lena Svensson jobbar, för att gå igenom dokumentationen för både Kommunal och Lyran. Det är räkenskapsåret 2014 som granskas.

– Det vi tittar på är om det finns omständigheter som vi tycker att Lena Svensson borde ha upptäckt vid sin granskning, alternativt om hon under sin granskning fått kännedom om omständigheter som hon borde ha agerat på, säger Maria Monthure, avdelningsdirektör på revisorsnämnden, till KA.

Till Aftonbladet säger Lena Svensson att hon inte tycker att det finns något som hon borde ha upptäckt under de år som hon varit revisor för Kommunal och Lyran. Men när KA intervjuade henne i februari, sa hon att hon har riktat kritik mot Lyran. Hon ville inte gå in på vad det handlade om med hänvisning till tystnadsplikten. Det enda som KA hittar i revisionsberättelserna mellan 2002-2014 är en notering 2008 om ett mindre fel med momsen, som rättats till i efterhand.

Lena Svensson säger till KA att hon i dag inte kan kommentera om hon yttrat mer kritik än så.

– Jag får inte lov att lämna ut den typen av information. Jag har tystnadsplikt. Det är om Lyran eller Kommunal väljer att lämna ut den informationen, jag kan inte göra det.

Hon vill heller inte ytterligare kommentera att revisorsnämnden nu kommer att granska hennes arbete.

– Jag har blivit anmäld av en av Kommunals medlemmar och det här ärendet måste revisorsnämnden hantera. Granskningen är precis påbörjad, det tar sin tid. Jag kan inte spekulera i vad de kommer fram till, det är alldeles för tidigt. 

Enligt Maria Monthure kan en revisor rikta kritik mot ett bolag på fler sätt än att göra det i revisionsberättelsen, men om det är tillräckligt allvarlig kritik hamnar den där.

Om revisorsnämnden kommer fram till att en revisor gjort fel, finns det tre former av disciplinära åtgärder.

– Är det lite mildare fel kan man få en erinran, är det lite allvarligare så får man en varning och är det så att vi tycker att den här personen inte är lämplig att vara revisor så kan vi återkalla auktorisationen, säger Maria Monthure.

Revisorsnämndens utredningar kan ta lång tid – målet är att bli klara inom 1,5 år. Men det kan också gå fortare.