Nästan var fjärde anställd i förskolan saknar utbildning för arbete med barn visar ny statistik från Skolverket. I fristående förskolor är siffran nästan dubbelt så hög som i de kommunala – 37 jämfört med 22 procent.

Andelen barnskötare ligger i år på 21,1 procent. Det är en minskning med knappt en procent jämfört med förra året. Andelen förskollärare har minskat med en procent jämfört med förra året till 42 procent av den utbildade personalen.

Skolverket har också tagit fram nya riktmärken för hur stor en förskolegrupp ska vara. För barn mellan 1-3 år rekommenderas 6-12 barn i varje grupp, och för barn i åldrarna 4-5 rekommenderas 9-15 barn. Riktmärkena ska bidra till mindre barngrupper. Förra året var antalet barn per personal 5,2 vilket är en marginell minskning jämfört med året innan, enligt Skolverket.