Hur framtida utmaningar för svensk arbetsmarknad ska lösas presenterades i dag i en debattartikel i Dagens Nyheter. Utmaningarna som stavas digitalisering, globalisering, migration och en åldrande befolkning kräver bland annat att alla som jobbar får kompentensutveckling under hela arbetslivet. På framtidens arbetsmarknad måste arbetstagarna vara flexibla om de ska klara den snabba förändring som den regeringstillsatta analysgruppen förutspår.  

– Det handlar delvis om att få den enskilde att inse att alla behöver kompetensutveckling men också om att göra det praktiskt möjligt för alla yrkesgrupper. Vi tänker oss framförallt att man ska bygga vidare på sin yrkesbana men det kan också handla om att helt byta yrke, säger Kommunals förbundsordförande Annelie Nordström som lämnat över rapporten till regeringen i dag. 

Analysgruppens förslag till hur ett sådant livslångt lärande ska bli verklighet är ett nytt system för kompetensutveckling. I praktiken skulle det innebära att alla över 30 år får information om – och möjligheter till –kompetensutveckling. För att alla ska ha råd med detta måste det finnas en allmän- och obligatorisk kompetensförsäkring menar artikelförfattarna.

– Det livslånga lärandet är den enskilt viktigaste åtgärden om utmaningarna vi står inför ska gå att lösa. Vi uppmanar därför regeringen att ta tag i detta omedelbart. Det räcker inte med sporadiska insatser utan systemet som byggs upp måste vara långsiktigt hållbart och oberoende av politiskt färg, säger Annelie Nordström.

För att detta ska vara möjligt måste kapaciteten i utbildningssystemen höjas rejält. Dessutom ska reformen kombineras med exempelvis satsningar på enklare jobb som gör att grupperna som står längst ifrån arbetsmarknaden inkluderas. Snabbare validering av nyanländas utbildningar är ett steg på vägen liksom en breddning av Samhalls verksamhet så att fler grupper kan komma in på arbetsmarknaden den vägen.

Arbetet med analysgruppen har letts av Annelie Nordström och Klas Eklund som är hållbarhetsekonom på SEB.