När jag svarade ja på frågan att nomineras till Svenska Kommunalarbetareförbundets ledning bestämde jag mig för att i ett tidigt skede berätta vad jag skulle vilja arbeta för om jag får förtroendet att ingå i förbundsledningen.

Något som irriterat mig ända sedan jag som 19-åring organiserade mig fackligt har varit att det är alldeles för mycket snack bakom kulisserna istället för öga mot öga inom arbetarrörelsen. Vi väljer folk på årsmöten och kongresser utan att egentligen veta vad de står och går för. Det är att göra oss själva orättvisa och valen handlar allt för ofta om person istället för principer. Det vill jag inte bidra till eller ställa upp på.

 

DEBATT: ”Vill ge Kommunal en nystart”

 

Skulle kongressen ge mig förtroendet att ingå i ledningen kommer jag arbeta för en demokratisering av organisationen. Det har efter vinterns skandaler pratats om att Kommunal måste återvinna medlemmars förtroende. Det ser säkert bra ut vid en första anblick. Men Kommunal är inte vare sig en ordförande som syns i TV då och då, några anställda på förbundskontoret eller för den delen ombudsmännen och styrelserna i avdelningarna. Kommunal är och ska vara varenda medlem. Att vara medlem i Kommunal ska i framtiden vara än värdefullare än vad det är idag. Det ska vara medlemmarna som är Kommunal för då behöver inga förtroenden ”återvinnas”.

För att få ett mer demokratiskt, modernt förbund och för att ta ett ordentligt kommando gentemot såväl arbetsgivare som samarbetspartners kommer jag verka för att Kommunals medlemmar oftare får rösta i viktiga frågor. Till exempel vilka krav förbundet ska ställa i avtalsrörelser och vilka krav som ska föras fram politiskt i en valrörelse – och av vem. Så centrala frågor kan inte överlåtas åt ett fåtal personer att avgöra. Att ge medlemmarna mer makt i förbundet är också det bästa sättet att försäkra sig om att vi i framtiden tar kloka beslut och att vi aldrig mer hamnar i en situation där ledningen tappar verklighetsförankringen.

Kommunals medlemmar sliter, trots dåliga förutsättningar, oerhört hårt för att se till att allas vår gemensamma välfärd fungerar. De förtjänar bättre arbetsvillkor och de förtjänar ett mer demokratiskt fackförbund. 

 

DEBATT: ”Viktigt fokusera på vårt kärnuppdrag”

 

Men förändring måste komma underifrån. Det är så arbetarrörelsen har firat stora segrar genom historien. Ett fackförbund som Kommunal förlorar sitt existensberättigande om inte makten över förbundet ligger hos undersköterskor, busschaufförer, barnskötare och alla andra som tillsammans är Kommunal. Att bygga facket starkt på arbetsplatserna är dessutom det enda sättet att få bättre arbetsvillkor och mer att säga till om på jobbet. Därför vill jag att mindre resurser läggs på konferensresor och mer på att organisera medlemmar så att de kan snacka ihop sig och tillsammans kämpa för bättre villkor på arbetsplatserna.

För mig är det självklart att det främst är Kommunals medlemmar som ska bo i de fastigheter som medlemmarna äger. Det råder en enorm bostadsbrist i Stockholm och vi har många ensamstående föräldrar som behöver någonstans att bo. Och då tänker jag inte i första hand på förbundets bäst betalda anställda och förtroendevalda. 

 

Lisa Bengtsson

 

DEBATT: ”Vill ta Kommunal tillbaka till rötterna”