Varför driver du denna fråga?

– Vi har ett samarbete mellan S och M, tillsammans har vi majoritet. Men när vår motion behandlades i fullmäktige fick vi stöd av Mp, V och delar av Centerpartiet. Tillsammans var vi en majoritet till stöd för motionen, säger Helen Nilsson.

– Efteråt har Centerpartisterna fått kalla fötter sedan två ur KD och tre medborgare överklagat beslutet. Nu har en majoritet i kommunstyrelsen beslutat att frågan ska tas upp till ny omröstning i fullmäktige. Och då kommer vi och V att förlora, vilket är väldigt tråkigt.

Det sägs att det strider mot EU-rätten att kräva kollektivavtal, men att det går att kräva villkor enligt kollektivavtal när det gäller vissa anställningsvillkor. Varför tycker du att det är viktigt att kräva att anbudsgivarna har kollektivavtal?

– Därför att i kommunal verksamhet har alla kollektivavtal. Då tycker jag att vi kan kräva det av dem vi köper in tjänster av också. Det handlar om arbetsmiljö, sociala frågor och arbetsrätt. Anställda i företag som säger att de har villkor enligt kollektivavtal har ofta inte samma försäkringsskydd och pensionsvillkor.

– För min del är det den svenska modellen som gäller. Då ska vi kräva kollektivavtal. Jag hoppas att den nya upphandlingslag som ska börja gälla nästa år ska göra det tydligare att vi har rätt att ställa detta krav när vi upphandlar.