Den tidigare ledningens agerande har skadat Kommunal i sådan hög grad att vi behöver en nystart.  Genom att genomföra ett internt värdegrundsarbete som omfattar medlemmar, förtroendevalda och anställda bygger vi en stark plattform inför framtiden. En samsyn om våra värderingar och vad de innebär i praktiken är nödvändig.

Först och främst ska vi med kraft återupprätta förtroendet internt hos medlemmarna. Framförallt genom möten med medlemmar på arbetsplatsen. Som ordförande kommer jag att prioritera besök på arbetsplatser för att lyssna på medlemmarna och berätta om min vision för Kommunal och den nystart som ska göras.

 

DEBATT: ”Viktigt fokusera på vårt kärnuppdrag”

 

En nystart innebär också att vi behöver blir fler medlemmar för att vara en stark fackförening. Jag brinner för medlemsrekryteringen och vet av erfarenhet att det är möjligt att vända trenden. Genom att göra upp med den gamla kulturen som präglat tidigare ledning och bli en modern fackförening som är relevanta i samhällsdebatten kommer vi att värva många medlemmar. Låt oss utmana oss själva i bygget av det nya Kommunal. 30 000 nya medlemmar per år de kommande åren är fullt möjligt.

Rekordmånga människor flyr från krig, misär och förtryck. Vårt land ska självklart ta emot de människor som har behov av en fristad med öppna armar. Sverige har råd med det, och kommer att behöva fler välfärdsarbetare om vi ska klara en välfärd som håller hög kvalitet. I Kommunal finns många medlemmar födda utanför Sverige och fler kommer till vårt land genom dagens flyktingström. Men vi behöver en rättvisare representation inom förbundet. De förtroendevalda ska spegla medlemskåren då måste fler utlandsfödda bli valda.

 

DEBATT: ”Vill ta Kommunal tillbaka till rötterna”

 

Kommunal ska vinna kampen för jämställda löner. En gång för alla. Våra medlemmar är grundstenen i den svenska välfärden. Om vi inte lyckas med detta så drabbar det inte bara våra medlemmars villkor utan hela det svenska samhällsbygget. Ingen vill ha ett Sverige där välfärden inte fungerar. Det ska vara lockande och intressant för unga att välja yrken inom barnomsorg, vård och omsorg. Heltid är normen. Inte bara för de mansdominerande branscherna utan även för de kvinnodominerade branscherna. För att lyckas med detta ska en nystart av Kommunals opinionsbildande arbete göras.

Alla organisationer behöver ett ledarskap som leder till att varje människa får växa och anta nya utmaningar. Nyfikenhet, lyhördhet och en stark etisk kompass för rättvisa styr mitt ledarskap.

Med många års erfarenhet av att vara chef och ledare i Kommunal vet jag vad som behöver utvecklas för att möta medlemmarnas behov. Jag kommer att se till att vi gör upp med den gamla kulturen och vill föra Kommunal in i framtiden. Jag är feminist och kommer att kämpa för att vi ska vara en feministisk organisation.

 

Berit Müllerström