22 procent litar på facket, det innebär en minskning för fackföreningsrörelsen med hela 14 procentenheter jämfört med när samma mätning gjordes för ett år sedan. Därmed är facket den samhällsföreteelse som minskat mest i förtroende, tillsammans med bilföretaget Volkswagen (märkt av skandalen med manipulerad mjukvara i sina dieselbilar).

– Fallet för facket beror på lite olika saker. Vi ser en nedgång generellt för institutioner och politiska partier. Men det är klart att Kommunals övningar under våren säkert har medverkat, säger Toivo Sjörén, chef för opinionsundersökningar på Sifo.

För dem som vill se ett stärkt fack finns det dock två hopp: Sifos mätningar brukar ge bättre siffror för fack som är stridbara och när denna mätning gjordes hade inte avtalsrörelsen inletts än. Och unga har generellt högre förtroende för facket än äldre.

– Det beror på att yngre allmänt sett har mer förtroende för institutioner än äldre, säger Toivo Sjörén.

Högst förtroende i mätningen har Sveriges Radio och Systembolaget, med 70 procent. Lägst förtroende har TV3, som bara 9 procent av de tillfrågade har mycket eller ganska stort förtroende för.

1200 personer svarade på enkäten.